ماست میوه توت + گرانولا + مغزها + میوه
قیمت : 126000 تومان


ماست میوه مخلوط + گرانولا + مغزها + میوه + شکلات تیکه ای + نوتلا
قیمت : 126000 تومان


ماست میوه های جنگلی + گرانولا + مغزها + میوه
قیمت : 126000 تومان


ماست میوه هلو + گرانولا + مغزها + میوه
قیمت : 137000 تومان

Call Now Button