کباب برگ ملوک پسند
قیمت : 462000 تومان + برنج : 68000 تومان


سینی کباب ملوکانه
کوبیده ذغالی ، جوجه ترش ، جوجه زعفرانی ، چنچه چرب
قیمت : 370000 تومان + برنج : 68000 تومان


کباب ترش اصیل
با رب انار جنگلی ، گردو و سبزیجات
قیمت : 332000 تومان + برنج : 68000 تومان


چنجه چرب و آبدار با راسته گوساله محلی
قیمت : 270000 تومان + برنج : 68000 تومان


چنجه کم چرب با فیله خالص گوساله محلی
قیمت : 305000 تومان + برنج : 68000 تومان


جوجه کباب زعفرونی با سس کره و لیمو
قیمت : 195000 تومان + برنج : 68000 تومان


جوجه کباب رشتی مخصوص شکم الملوک
با چاشنی کره و جعفری ساطوری
قیمت :  تومان + برنج :  تومان


جوجه ترش
با رب انار و آلوچه جنگلی ، گردو و سبزیجات محلی
قیمت : 260000 تومان + برنج : 68000 تومان


کوبیده ذغالی مخصوص شکم الملوک
به همراه ترشی بادمجان دودی و فلفل وحشی
قیمت : 198000 تومان + برنج : 68000  تومان


شیشلیک درباری با گوشت تازه بره محلی
قیمت : 625000 تومان + برنج : 68000 تومان


شیشلیک ترش
با رب انار جنگلی ، گردو و سبزیجات محلی
قیمت :  تومان + برنج :  تومان


راسته گوسفندی چرب و آبدار
با چاشنی کره و جعفری ساطوری
قیمت : 315000 تومان + برنج : 68000 تومان


پلوکباب رشتی با فیله نرم کم چرب کوساله
مخلفات : اشپل ، باقالی ، مغزگردو ، ماست کوزه ای
قیمت : 570000 تومان


پلوکباب رشتی با راسته چرب کوساله
مخلفات : اشپل ، باقالی ، مغزگردو ، ماست کوزه ای
قیمت : 535000 تومان

Call Now Button