پاستا مخصوص ملوکانه
فیله مزه دار شده ، خامه ، قارچ دلمه ، پنیر پارمزان و سس مخصص
قیمت : 283000 تومان


پاستا سبزیجات
کدو خورشتی ، خامه ، قارچ دلمه ، بیبی کورن و سس مخصص با سبزیجات معطر
قیمت : 166000 تومان


پاستا سالیچو
فیله مزه دارشده ، قارچ ، دلمه ، پنیرپارمزان و سس قرمزمخصوص
قیمت :  تومان


پاستا آلفردو
مرغ آغشته به معجون خامه و قارچ ، دلمه ، پنیرپارمزان و سس مخصوص
قیمت : 275000 تومان

Call Now Button