دوتیکه
سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی سوخاری ، سالاد ویژه ، سس چیلی ، سس تارتار
قیمت : 272000 تومان


سه تیکه
سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی سوخاری ، سالاد ویژه ، سس چیلی ، سس تارتار
قیمت : 371000 تومان


چیکن استریپس
فیله مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی سوخاری ، سالاد ویژه ، سس چیلی ، سس تارتار
قیمت : 278000 تومان


لقمه سوخاری
تکه های سنه مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی سوخاری ، سالاد ویژه ، سس چیلی ، سس تارتار
قیمت : 271000 تومان

Call Now Button