دوتیکه
سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی سوخاری ، سالاد ویژه ، سس چیلی ، سس تارتار
قیمت : 273000 تومان


سه تیکه
سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی سوخاری ، سالاد ویژه ، سس چیلی ، سس تارتار
قیمت : 371000 تومان


بال اسپایسی
کتف و بال مرغ ، سیب زمینی سرخ شده ، سیب زمینی سوخاری ، سالاد ویژه ، سس چیلی ، سس تارتار
قیمت :  تومان

Call Now Button