سالاد لوتوس
با جوجه تنوری شده ، بیکن دودی ، پنیر بلو چیز و سرکه بالزامیک
قیمت : 347000 تومان


سالاد سزار کلاسیک
با جوجه گریل شده و پنیر پارمزان و سرکه بالزامیک
قیمت : 242000 تومان


سالاد سزار با فیله گوشت
و پنیر پارمزان و سرکه بالزامیک
قیمت : 275000 تومان


سالاد سزار با جوجه تنوری
و پنیر پارمزان و سرکه بالزامیک
قیمت : 236000 تومان


سالاد سزار با میگو تنوری
و پنیر پارمزان و سرکه بالزامیک
قیمت : 237000 تومان


سالاد یونانی
با پیاز ، پنیر و زیتون سیاه و سرکه بالزامیک
قیمت : 225000 تومان


سالاد فتوش
با سرکه بالزامیک
قیمت : 209000 تومان


سالاد فتوش
با گوشت ریش ریش شده و سرکه بالزامیک
قیمت :  283000 تومان


سالاد اسفناج
با گردو ، انار ، پنیر بلوچیز و سس سیب و سرکه بالزامیک
قیمت : 194000 تومان

Call Now Button