حمص سنتی لبنانی و نان پیتا 
قیمت : 123000 تومان


حمص شاورما گوشت و نان پیتا 
قیمت : 196000 تومان

Call Now Button