ماهی سفید سرخ شده
قیمت : 515000 تومان


کولی سرخ شده
قیمت : 280000 تومان


قزل آلا سرخ شده
قیمت : 374000 تومان

Call Now Button